Button to go back to top'n Nageslag sal Hom dien! - Psalm 22:31-32
ico-connect - groenweivelde
Ons is spontaan in ons aanbidding tydens ons byeenkomste. Ons glo daarin dat ons meer as ooit vantevore moet aanbid in waarheid en in gees

Connect

ico-care - groenweivelde
God openbaar in die Skrifdeel ‘n waarde waarvolgens ons moet leef, ‘n aksie/handeling wat ons moet uitvoer en ‘n belofte vir gehoorsaamheid

Omgee

ico-serve - groenweivelde
Ons het die geleentheid vir klank, multi-media, faktotum's, koördineerders en jong sterk hande om betrokke te raak.

Dien

ico-give - groenweivelde
Die eerste en beste gedeelte van u inkomste is die mees waardevolste gedeelte tot u eie finasiële vooruitgang en seën op u lewe en tot die algemene fonds waaruit al die gereelde uitgawes befonds word.

Gee

Kontak Ons

Kantoor: 27 11 692 3880
Sel: 27 76 695 0315

Dienstye:
Sondae @ 9:00
Boomhuisie Kinderkerk: Sondae @ 9:00
Echo Jeug: Woensdae @ 19:00 en Vrydae @ 18:30
Huisselle: Soos gereël deur individuele groepe

Adres:
4 Swangsingel Straat, Greenhills, Randfontein

Om God te verheerlik; Om die koninkryk van God te verkondig deur die prediking van die evangelie van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees
Button to go to Twitter
Button to go to Facebook
Button to go to Linkedin
Button to go to Instagam